Všeobecné obchodní podmínky

1. Účastník kurzu je oprávněn kdykoli od studia písemně odstoupit, ale jen s předchozím písemným souhlasem plátce, který je povinen se k úkonu odstoupení připojit; bez souhlasu plátce je odstoupení posluchače neúčinné a neplatné. Vendorské kurzy, jmenovitě Redhat a AWS, mají vlastní storno podmínky, které se odvíjjejí od jejich procesů a dalších organizančích podmínek. 

2. Odstoupí-li účastník od kurzu v termínu kratším než 14 dní před zahájením kurzu, má dodavatel právo vůči odběrateli a plátci jako solidárním dlužníkům na zaplacení 100 % ceny studia jako částky odpovídající nákladům na zajištění studia. Po vzájemné dohodě v odůvodněných případech dodavatel může účastníkovi kurzu nabídnout náhradní termín uhrazeného školení, který již účastník může absolvovat bez dalších poplatků. Toto není možné aplikovat na vendorské kurzy Redhat a AWS, které se řídí jinými podmínkami.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo před plánovaným školením změnit termín konání školení, pokud k tomu má vážné technické či organizační důvody.

4. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nezaplatí-li mu uchazeč nebo vedlejší účastník řádně a včas jakékoli z plnění, na něž mu vznikl nárok. Vedlejší účastník není oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace